นี่คือรีวิวบางส่วนจากลูกค้าของเรา

เนื่องจากส่วนมากลูกค้าสั่งแต่หน้าที่ยอดนิยม จึงซ้ำกันเป็นส่วนใหญ่ ทางร้านจึงไม่ได้ลงรีวิวทั้งหมดค่ะ

รูปด้านบนนี้ คือ RZR #WanLing Body 162cm (Model 15)

รูปด้านบนนี้ คือ MLW #Rena Body 148cm

รูปด้านบนนี้ คือ MLW #Arisa Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Ya Boy 133cm

รูปด้านบนนี้ คือ MLW #Akari Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #TD10R Body 140cm

รูปด้านบนนี้ คือ IronTech Head #จอร์จ Body 176cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR #WanLing Body 162cm (Model 15)

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso #175 Body B10

รูปด้านบนนี้ คือ ZELEX #Melinda Body 165cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #70 Body 173cm

รูปด้านบนนี้ คือ IronTech Head #จอร์จ Body 176cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB Head #GA01 Body 88cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR #Elina Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ Qita #Clear Body 165cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Ya Body 138cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #130 Body 130cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A56 Body 140cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #GB06 Body 100cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A169 Body 100cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A95 Body 130cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB Head #A169 Body 110cm

รูปด้านบนนี้ คือ IROKEBIJIN #Akane Body 80cm

รูปด้านบนนี้ คือ IROKEBIJIN #Handy Body 80cm

รูปด้านบนนี้ คือ IROKEBIJIN #Akane Body 90cm

รูปด้านบนนี้ คือ IROKEBIJIN #Akane Body 90cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Lisa Body 170cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Elina Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S46 Body 157cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S19 Body 163cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Tami

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Elina Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ IronTech Head #Nicholas Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Mini Body 60cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S01 Body 163cm

รูปด้านบนนี้ คือ IROKEBIJIN #Akane Body 90cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S38 Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S38 Body 163cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S31 Body 157cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Elina Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #85 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso #198 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #273 Body 166cm

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Torso Head #Shu

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #31 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #45 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Sasha Body 126cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso #230 Body B12

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso #230 Body B12

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Ya Body 138cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S31 Body 157cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S38 Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #GB06 Body 100cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A95 Body 130cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #130 Body 130cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #230 Body 163cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #126 Body 165cm Cup-G

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #85 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Head #Week Body 175cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #31 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ Qita #Wei Body 180cm

รูปด้านบนนี้ คือ Qita #Week Body 180cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S01 Body 157cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Dudu Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Dudu Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ Doll House 168 #Sasa Body 161cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A148 Body 100cm

รูปด้านบนนี้ คือ MLW #Arisa Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A169 Body 100cm

รูปด้านบนนี้ คือ MLW #Rena Body 148cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A116 Body 140cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Kiki Boy 115cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Dudu Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll #Nanako Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #42 Body 148cm

รูปด้านบนนี้ คือ Sino Head #S33 Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Elina Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #A95 Body 130cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB Head #A169 Body 110cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #TD10R Body 140cm (Model 15)

รูปด้านบนนี้ คือ MLW #Arisa Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ AXB #GB59 Body 120cm

รูปด้านบนนี้ คือ Sino Head #S35 Lin Body 162cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso Head #262 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso Head #262 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso Head #233 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #70 Body 153cm

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Body 158cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Mimi Body 115cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Kiki Boy 115cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Boy 115cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Jingjing Body 148cm (Model 9)

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Body 158cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S01 Body 157cm

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Rie Body 162cm (Model 11)

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Body 158cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #175 Body 170cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #175 Body 170cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #85 Body 153cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #85 Body 158cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #80 Body 148cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso Head #205 Body B12

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Head #Caibin Body 160cm

รูปด้านบนนี้ คือ Doll House 168 Head #Sasa Body 160cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso Head #156 Body B12

รูปด้านบนนี้ คือ WM Torso Head #47 Body B15

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Sleepy Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ AIBEI 140cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Nanako Body 115cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #31 Body 140cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Miho Body 136cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ DS Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ DS Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #85 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #198 Body 148cm D-Wasp

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #156 Body 148cm D-Wasp

รูปด้านบนนี้ คือ RZR Head #Yui 160cm (Model 5)

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #98 Body 153cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #31 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #47 Body 152cm Cup-H

รูปด้านบนนี้ คือ AXB 100cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ Qita Head #Song Body 175cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #85 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #53 Body 163cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #70 Body 170cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #S01 Body 157cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #202 Body 170cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #53 Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #33 Body 161cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #198 Body 148cm D-Wasp

รูปด้านบนนี้ คือ AXB Head #95 Body 130cm Cup-B

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #31 Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #56 Body 156cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #33 Body 161cm

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY Head #76 Body 153cm

รูปด้านบนนี้ คือ JY 125cm (อกเล็ก)

รูปด้านบนนี้ คือ Cat Doll Head #Q Body 108cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #20 Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #53 Body 145cm

รูปด้านบนนี้ คือ 6YE Head #26 Body 161cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #33 Body 161cm

รูปด้านบนนี้ คือ WM Head #31 Body 145cm